Imieniny: Pauliny, Sabiny i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kanalizacja sanitarna


Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej Prezydent Miasta Sieradza wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późniejszymi zmianami). Właściciele posesji obowiązani są wykonać przyłącze kanalizacyjne do tej sieci, chyba że wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, zanim powstała możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu (Biuro Obsługi Klienta MPWiK tel. 43/82-86-200, 43/82-86-262, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz) prowadzi w tej chwili akcję kompleksowego zaprojektowania brakujących przyłączy oraz uruchomiło program budowy przyłączy z rozłożeniem kosztów wykonania na raty.

Procedura przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej