Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Konkurs kosmiczny

SIERADZKIE  KONFERENCJE  KOSMICZNE

    W 2005 roku obchodzono uroczyście w Sieradzu setną rocznicę urodzin wybitnego uczonego, pioniera kosmonautyki, Arego Szternfelda. Zorganizowano szereg ciekawych wystaw i spotkań mających na celu przybliżenie na powrót postaci sławnego sieradzanina, nie tylko mieszkańcom miasta ale także gościom i turystom przybywającym do Sieradza. Wtedy także postanowiono upamiętniać systematycznie kolejne rocznice urodzin i śmierci Arego Szternfelda. Kiedy więc zbliżał się rok 2010 Muzeum Okręgowe w Sieradzu opracowało i zaczęło wdrażać w życie  projekt pt.: DZIEDZICTWO AREGO SZTERNFELDA. Jednym z sześciu zadań tego projektu (stosunkowo prostym) było: Systematyczne upowszechnianie dziedzictwa Arego J. Szternfelda we współczesnych naukach kosmicznych i satelitarnych, poprzez organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych seminariów, konferencji i konkursów. Rozpoczęto więc jego realizację, organizując w 2010 roku – wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk – I Sieradzką Konferencję Kosmiczną również pod hasłem Dziedzictwo Arego Szternfelda, z udziałem uczonych polskich, rosyjskich i amerykańskich. Do 2017 roku zorganizowano osiem Konferencji: Śladami Arego Szternfelda – francuskie związki  (2011 – II), Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej (2012 – III), Ziemia widziana z kosmosu (2013 – IV), Astronomia z Kosmosu (2014 – V), Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wczoraj, dziś, jutro (2015 – VI), Słońce – najbliższa gwiazda (2016 – VII) i 60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars (2017 – VIII). W tym czasie patronami Konferencji byli m.in. Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej, Wicemarszałek Sejmu, Wiceminister Edukacji Narodowej, a od 2015 r. Polska Agencja Kosmiczna. Podczas trwania Konferencji organizowanych jest szereg imprez  towarzyszących, takich jak: pokazy nieba, prezentacja łazików marsjańskich, warsztaty rakietowe czy koncerty kosmiczne. Od II Konferencji organizowane  są ogólnopolskie konkursy:  wiedzy kosmicznej i plastyczny.
 Od 2018 roku organizację Sieradzkich Konferencji Kosmicznych* zdecydowało się przejąć Miasto Sieradz,  i realizować  je we współpracy  z ich dotychczasowymi organizatorami i partnerami.

IX  SIERADZKA  KONFERENCJA  KOSMICZNA
2 – 4 październik 2018 (wtorek, środa, czwartek)
Tematem wiodącym IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej jest transport kosmiczny a więc rakiety. I o tym będzie mowa w trzecim dniu Konferencji. Pierwszy dzień obrad Konferencji (2 X) będzie dniem edukacyjnym dla nauczycieli fizyki, chemii, przyrody i geografii. Poświęcony będzie omówieniu dobrych, europejskich praktyk w nauczaniu tych przedmiotów. Drugi dzień obrad Konferencji (3 X) będzie natomiast dniem dla maturzystów i studentów regionu oraz dniem prezentacji wybranych firm polskich, współpracujących z Europejską i Polską Agencjami Kosmicznymi.

Program IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej

Formularz rejestracyjny uczestników

Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Organizator: Urząd Miasta Sieradza

        

Patronat:

 

Partner regionalny: Województwo Łódzkie

Sponsorzy:

Patroni medialni:
POLSKA W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej

„Rakiety w Polsce i na Świecie

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest:

Miasto Sieradz
we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez

Polską Agencję Kosmiczną - POLSA

Konkurs plastyczny "Rakieta w domu i zagrodzie"

Konkurs "Rakiety w Polsce i na Świecie

Regulamin konkursu "Rakiety w Polsce i na świecie"