Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ochrona środowiska

  W dziale mają Państwo możliwość zapoznania się z tematyką związaną z gospodarką odpadami, wodno-ściekową na terenie Sieradza, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami. Zamieszczone zostały również obowiązujące miejscowe akta prawne w zakresie ochrony środowiska, wykazy firm posiadających pozwolenie na nieczystości ciekłych oraz wykazy punktów zbierających zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, pokój 39, 40, 41 (II piętro). Tel. 43 826 61 39-41.


Zapraszamy również na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook 

Głównym celem projektu „Sieradz bierze oddech” jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta Sieradza, wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców, zwiększenia świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym zakresie. "Sieradz bierze oddech" posłuży również jako miejsce do prezentowania spraw związanych z ogólną tematyką ochrony środowiska na terenie miasta Sieradza, w tym z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami.


OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Sieradz poszukuje osób chętnych do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych dla amatorów fotografowania przyrody, które odbędą się w okresie od IV kwartału 2016 roku do III kwartału 2017 roku.

Przewiduje się przeprowadzenie 4 warsztatów fotograficznych w poszczególnych porach roku (sesja zimowa, wiosenna, letnia, jesienna). Uczestnikami warsztatów fotograficznych będą mieszkańcy Sieradza i okolic (limit 20 osób). Warsztaty będą organizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są w zaproszeniu do składania ofert (Zaproszenie do pobrania).

Wzór oferty: (wersja doc, wersja pdf).

Uwaga.

Organizator – gmina miasto Sieradz informuje, że ze względu na niewystarczającą ilość otrzymanych ofert, przedłuża termin składania ofert przeprowadzenia warsztatów fotograficznych dla amatorów fotografowania przyrody do dnia 5 stycznia 2017r. Pozostałe warunki przedstawione w zaproszeniu nie ulegają zmianie.

Informacja o wyborze wykonawców na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla amatorów fotografowania przyrody.