Prezydent Sieradza

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała
Tel. + 48 (43) 82 66 116
e-mail: prezydent@umsieradz.pl