Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przyjaciele ziemi z sieradzkiej czwórki


Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych:

 • Wojewódzki Konkurs matematyczno – przyrodniczy „Pryzmat”
 • Szkolny Konkurs Plastyczny „Różnorodność biologiczna to życie”
 • Konkursy z okazji Dnia Ziemi
 • Szkolny konkurs ekologiczny „Bądź bio – dla chcącego nic trudnego”
 • Szkolny konkurs „Bliżej natury, bliżej naszego ogrodu”
 • Konkurs „Ekologia a biznes”

2. Zorganizowanie 19 wycieczek, m.in. do:

 • Krakowa i Wieliczki
 • Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych
 • Leśnictwa Dąbrowa – Szkół Leśna w Budzicznej
 • Na leśną ścieżkę dydaktyczną „Buczyna Złoczewska”
 • ZOO Safari w Borysewie, Geotermii w Uniejowie, zapory czołowej na Zbiorniku Jeziorsko
 • Obserwatorium Astronomiczne w Burzeninie
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie
 • Oczyszczalni ścieków w Sieradzu
 • Rajdy i wycieczki ekologiczne do Eko-kina

3. Doposażenie przyszkolnego ogrodu dydaktycznego w stację meteorologiczną, tablice informacyjne do oznakowania roślin, budki lęgowe, krzewy i stoliki z ławkami

4. Zakup ok. 40 książek i czasopism do szkolnej biblioteki

5. Zakup ok. 35 pomocy dydaktycznych, m.in. kompasy, mapy ścienne, teodolity, akwarium z wyposażeniem plansze edukacyjne, filmy przyrodnicze

6. Organizacja akcji „Dokarmiamy ptaki zimą”, „Tydzień Ziemi” w tym przedstawienia „Ekologiczny Jaś i Małgosia”, Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny, „Święto drzewa”, „Sprzątanie Świata”

Termin realizacji: kwiecień - październik 2010 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 51 750,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 37 250,00 zł (72%).