Imieniny: Elżbiety, Faustyny i Pawła

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Samorząd

    

W Polsce sprawy samorządności precyzuje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na jej mocy gminę tworzą: wspólnota samorządowa (mieszkańcy) oraz odpowiednie terytorium. Z kolei o konkretnych rozstrzygnięciach prawno-ustrojowych w poszczególnych gminach decydują statuty gmin, czyli akty prawa miejscowego przyjmowane przez rady gmin w formie uchwał. W przypadku Sieradza jest to uchwała z dnia 19 lutego 2003 roku.

     Władzę w gminie sprawują Rada – organ ustawodawczy i kontrolny oraz Wójt (Burmistrz, Prezydent) – organ wykonawczy. W sieradzkiej radzie zasiada, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 21 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja rady trwa 4 lata. Prezydent od 2002 roku również wybierany jest w wyborach bezpośrednich na 4 - letnią kadencję.