Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Segregacja

Informacja o segregacji odpadów

Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto więc pomyśleć o ochronie środowiska, w którym  żyjemy. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu. Segregacja obniża też koszty ponoszone na zagospodarowanie odpadów.

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie to wydzielenie do oddzielnych pojemników/worków, podstawowych grup odpadów:
- papier - w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim;

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w pojemniku lub worku w kolorze żółtym;
- szkło – w pojemniku lub worku w kolorze zielonym;
- odpady zielone – w worku w kolorze brązowym.

Możliwe jest również, w zależności od warunków, kompostowanie odpadów zielonych w przydomowym kompostowniku.

Pozostałe odpady (oprócz odpadów budowlanych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) trafią do kubła na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad segregacji:

1. Papier

  • opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

Zabrania się wrzucania: kalkę, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety.

2. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe to:

  • butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian
  • puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa
  • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

 Zabrania się wrzucania do papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych:

  • kalkę, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe. Należy wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka.

3. Szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe) to:

  • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

Zabrania się wrzucania do szkła:

  • szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Odpady „zielone” - roślinne to:

  • gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.

Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - roślinnych:

  • kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane,  płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego,  inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: odpady zielone zaleca się zbierać do worków ulegających biodegradacji. Możliwe jest również, w zależności od warunków, kompostowanie odpadów zielonych - roślinnych w przydomowym kompostowniku.

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych można zagospodarować w następujący sposób:
1) dokonać kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;
2) przekazać odpady zielone w oznakowanych workach we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza;
3) w okresie od marca do listopada przekazać odpady zielone do wyznaczonych punktów (harmonogram i lokalizacja punktów podana jest w zakładce harmonogram).