Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SP nr 4 Bioróżnorodność ekosystemów

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

„Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki warty – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

 

W ramach projektu przewidziano:

1. Zakup pomocy dydaktycznych o charakterze ekologicznym

2. Wycieczki dla uczniów

3. Warsztaty stacjonarne

4. Organizacja konkursów ekologicznych wraz z nagrodami

 

Termin realizacji: 09.2016 – 06.2017

Całkowita wartość zadania: 29.330,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 24.910,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl