Imieniny: Elżbiety, Faustyny i Pawła

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wykorzystaj swoją szansę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PWP „Wykorzystaj swoją szansę”

   Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans 260 uczniów Gimnazjum nr 3 w Sieradzu poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych.

   W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

- Organizacja zajęć wyrównawczych
- Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych
- Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – zajęcia z przedsiębiorczości na których dzieci same zaplanują i zorganizują wycieczki, kursy komputerowe, zajęcia z j.angielskiego - Organizacja warsztatów psychologiczno – pedagogicznych, teatralnych
- Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych
- Wypracowanie wspólnych rozwiązań z partnerem litewskim oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez wspólne spotkania szkoły Podstawowej z Mościszek na Litwie z uczniami Gimnazjum nr 3
- Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery dzięki któremu uczniowie zwiększą swoją świadomość na temat swoich predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki kształcenia

   Termin realizacji projektu: 02.2013 – 06.2015

   Całkowita wartość projektu: 448 865,65 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 85% i wyniesie 381 535,80 zł.